menu dblex
3rop
5anbud
begär
inrop
kurir
order
påbud
vilja
6besked
budord
dekret
maning
paroll
regler
ärende
7anmodan
budskap
depesch
gågosse
princip
stadgar
stafett
uppdrag
8chaufför
grågosse
hälsning
kallelse
sändebud
tidender
9budbärare
köpeanbud
postiljon
principer
skickebud
stadgande
10befallning
erbjudande
föreskrift
hälsningar
meddelande
rättesnöre
uppfordran
11auktionsrop
budbringare
rättesnören
springpojke
springschas
tillsägelse
13underrättelse