menu dblex
6resumé
utdrag
7anmälan
rapport
8översikt
9reportage
10berättelse
sammandrag
11redogörelse
återgivande
13framställning
korrespondens