menu dblex
referat
substantiv
redogörelse
sammandrag
återgivande
översikt
rapport
resumé
berättelse
framställning
utdrag
reportage
anmälan

Alla synonymer går att klicka på.