menu dblex
2
se
4höra
möta
5finna
känna
utstå
vinna
6erfara
spörja
träffa
utröna
varsna
7uppleva
åtnjuta
8bevittna
förnimma
9förspörja