menu dblex
4lita
5vänta
6beakta
hoppas
7beräkna
förutse
påräkna
8förvänta
9kalkylera
spekulera
10förutsätta