menu dblex
3bod
flo
lag
rad
4depå
fond
lass
lägg
skal
träd
varv
åder
5etage
flöts
grams
gruva
krets
matta
skatt
skift
skikt
skiva
täcke
utbud
6förråd
lagrar
reserv
upplag
7arsenal
bestånd
innehav
lageröl
lagring
magasin
packhus
rikedom
samling
stratum
8alluvium
diluvium
emporium
entrepot
fällning
kategori
lagerhus
lagerrum
malmåder
nederlag
sediment
tillgång
underlag
överdrag
9avlagring
förvaring
lagerträd
sortiment
varulager
10avsättning
beläggning
förrådshus
lagerkrans
lagerlokal
utmärkelse
varuförråd
varuupplag
11doktorsgrad
stapelplats
uppsättning
13förnödenheter
samhällsklass
samhällsskikt