menu dblex
3flå
klå
4lura
5länsa
preja
roffa
skoja
vigga
6fjälla
plocka
skinna
7renraka
8avpressa
beskatta
utpressa
9renskrapa
uppskörta
11brandskatta