menu dblex
4kvar
lugn
5orörd
6intakt
okvald
ostörd
7oberörd
8ogrumlad
oskiftat
10bibehållen
oförändrad
11oförvanskad
13vidmakthållen