menu dblex
4söka
5pröva
testa
6knacka
7avprova
avsmaka
försöka
probera
utprova
8laborera
provköra
9provsmaka
undersöka
13experimentera