menu dblex
4fast
hård
5skarp
6duktig
mustig
sträng
7bestämd
klämmig
kraftig
kännbar
snärtig
verksam
8drastisk
dräpande
effektiv
emfatisk
energisk
enträgen
grundlig
hårdhänt
intensiv
kärnfull
9allvarlig
kraftfull
ljungande
ordentlig
träffande
tvingande
11accentuerad
artikulerad
handgriplig
inträngande
13verkningsfull