menu dblex
4halt
part
5ränta
vinst
6rabatt
7bråkdel
royalty
9hundradel
provision
utdelning
16betjäningsavgift