menu dblex
3bud
idé
lag
4dogm
norm
sats
tråd
5basis
grund
linje
lösen
maxim
metod
regel
teori
väsen
6paroll
system
7ledtråd
politik
program
8lärosats
9grundsats
principen
principer
10grundkraft
grundregel
grundtanke
rättesnöre
ståndpunkt
12grundbegrepp
grundsanning
levnadsregel
utgångspunkt
15bedömningsgrund