menu dblex
3art
4fack
fält
gren
yrke
5gebit
genre
6arbete
näring
område
syssla
9hantering
yrkesgren
10affärsgren
yrkesgrupp
11näringsgren
specialitet
12industrigren
15verksamhetsgren
17verksamhetsområde