menu dblex
4revy
show
6förord
7företal
visande
visning
9inledning
10exposition
företeende
uppförande
uppvisning
utläggning
11framförande
förevisning
orientering
utställning
12framläggande
introduktion
13sammanförande