menu dblex
4just
jämn
mitt
noga
rätt
5exakt
jämnt
prick
redig
skarp
6avmätt
koncis
riktig
totalt
7absolut
ackurat
bestämd
korrekt
riktigt
8alldeles
distinkt
egentlig
noggrann
pregnant
punktlig
pålitlig
9ordentlig
pedantisk
påpasslig
träffande
10egentligen
11fullkomligt
omsorgsfull
12bokstavligen
fullständigt