menu dblex
4vikt
6belagd
besatt
bunden
införd
tingad
uthyrd
7anlitad
uppförd
8beställd
fullsatt
försänkt
tillsatt
9abonnerad
engagerad
fördjupad
förströdd
inskriven
ockuperad
upptingad
överlupen
10disponerad
försjunken
inbegripen
reserverad
sysselsatt
12indisponibel
13överansträngd