menu dblex
4brev
pump
törn
vakt
yrke
5nyhet
parti
plats
punkt
slump
stock
summa
6belopp
pelare
soldat
stolpe
stötta
syssla
tjänst
ämbete
7nyheter
patrull
portion
postbud
posthus
spejare
uppgift
väktare
8postgång
postverk
sändning
vaktpost
9brandpost
brevskörd
kvantitet
placering
postering
postväsen
skiltvakt
skuldpost
varuparti
10befattning
expedition
postställe
sidostycke
sängstolpe
vattenpost
11anställning
brevväxling
försändelse
postanstalt
12försändelser
tjänstgöring
13korrespondens
postbefordran
15tillgodohavande
16postförsändelser