menu dblex
3bra
god
5reell
säker
6direkt
konvex
saklig
7avgjord
bestämd
bevågen
faktisk
givande
gynnsam
jakande
konkret
verklig
verksam
8effektiv
gillande
hoppfull
positivt
påtaglig
tillvänd
9bejakande
deciderad
erkännsam
tvärsäker
välsinnad
välvillig
värdefull
10affirmativ
kategorisk
kodifierad
uppenbarad
uttrycklig
utåtriktad
11befordrande
bekräftande
fördelaktig
intresserad
konstruktiv
tilltalande
uppbyggande
12entusiastisk
uppskattande
13livsbejakande
verkningsfull
15tillmötesgående
17erfarenhetsmässig