menu dblex
4häda
5orena
6kränka
ohelga
oskära
skända
vanära
7besudla
8besmitta
förorena
9missbruka
profanera
11prostituera
vandalisera
13förvärldsliga