menu dblex
3bön
6förbön
vädjan
7ansökan
begäran
förslag
supplik
8anhållan
10betänkande
böneskrift
hemställan
13framställning