menu dblex
petition
substantiv
begäran
hemställan
ansökan
bön
anhållan
framställning
supplik
böneskrift
vädjan
förbön
förslag
betänkande

Alla synonymer går att klicka på.