menu dblex
9sensation
10mottagande
11förnimmelse
uppfattning
13föreställning
varseblivande
varseblivning
17sinnesförnimmelse
19uppfattningsförmåga