menu dblex
2ör
3kåt
4vild
5rusig
yster
6konfys
livlig
oredig
vimsig
virrig
vispig
7huvudyr
lekfull
obändig
ostyrig
snurrig
tanklös
yrväder
8omskakad
omtumlad
9förvirrad
omtöcknad
oregerlig
10uppsluppen
vertiginös
12vimmelkantig
13besinningslös
översvallande