menu dblex
8beprövad
skicklig
10oförvitlig
11förträfflig
12auktoriserad
13utomordentlig