menu dblex
3ful
vag
5amorf
oskön
6abnorm
kylsig
lunsig
ovulen
pölsig
åbäkig
7formlös
förvänd
grotesk
klumpig
olaglig
orimlig
putande
trulsig
8oskaplig
otymplig
regellös
vanskapt
9förvriden
monstruös
10deformerad
missbildad
ohanterlig
vanskaplig
11kolossartad
regelvidrig
12rättsstridig
14förnuftsvidrig
16oproportionerlig