menu dblex
3bra
fin
god
lik
4just
rätt
5lagom
osökt
ägnad
ärbar
6bekväm
duglig
fyndig
hovsam
hyfsad
hövisk
lyckad
läglig
modest
nyttig
riktig
rimlig
rådlig
skapad
skälig
städad
värdig
7adekvat
behörig
gynnsam
korrekt
lycklig
lämplig
måttlig
passlig
rättvis
skickad
tjänlig
8antagbar
avpassad
behaglig
behändig
förenlig
måttfull
opportun
praktisk
9anständig
regelrätt
träffande
välfunnen
10konvenabel
tillbörlig
11tillräcklig
tilltalande
vederbörlig
välberäknad
12kvalificerad
ståndsmässig
13konventionell
verkningsfull
ändamålsenlig
15proportionerlig
16överensstämmande