menu dblex
4stel
5blind
7själlös
slavisk
tanklös
teknisk
8viljelös
9maskinell
mekaniskt
omedveten
stereotyp
uppdragen
10automatisk
ofrivillig
robotartad
skolmässig
vanemässig
11industriell
oinspirerad
reflexartad
regelbunden
rutinmässig
12maskinmässig
oreflekterad
13osjälvständig
självverkande
14schablonmässig
15slentrianmässig
16maskintillverkad