menu dblex
3sky
4mitt
5grund
kassa
lager
mängd
stock
6botten
fonder
förråd
kuliss
upplag
7ballast
barlast
kapital
rikedom
8bakgrund
donation
fondvägg
scenbild
tillgång
9stiftelse
10fondkuliss
grundsumma
tillgångar
11statspapper
värdepapper
12grundkapital
16begravningskassa
grundförmögenhet
17statsobligationer