menu dblex
4säga
visa
6bevisa
blotta
påpeka
styrka
utpeka
7anmärka
avslöja
belägga
fastslå
framdra
markera
uppvisa
8framvisa
klargöra
9framdraga
framhålla
klarlägga
10fastställa
konstatera
ådagalägga
11demonstrera