menu dblex
5ringa
6onödig
7gagnlös
8umbärlig
värdelös
9likgiltig
obehövlig
obetydlig
10irrelevant
oväsentlig
överflödig
11accessorisk
underordnad
12betydelselös
14insignifikativ