menu dblex
3bra
god
hög
4dryg
nätt
stor
6duktig
gentil
mäktig
reslig
riklig
vacker
viktig
väldig
7bastant
märklig
notabel
rundlig
ståtlig
utmärkt
8avsevärd
betydlig
hederlig
storväxt
9ansenligt
betydande
frikostig
förnämlig
10försvarlig
omfattande
omfångsrik
reputerlig
11framstående
imponerande
rekorderlig
respektabel
12beaktansvärd
konsiderabel
13betydelsefull
15anmärkningsvärd
16aktningsbjudande