menu dblex
5apart
7utrerad
8ytterlig
9hårdragen
utpräglad
10överdriven
17uppseendeväckande