menu dblex
4hård
6bigott
sträng
7ensidig
katolsk
8fanatisk
renlärig
9dogmatisk
doktrinär
regelrätt
rättrogen
10dogmbunden
högkyrklig
rättroende
vedertagen
11ofördragsam
13konventionell
16bekännelsetrogen
traditionsbunden