menu dblex
2yr
3hög
4glad
isär
pigg
vild
5galen
livad
rolig
tokig
yster
öppen
6gaskig
livlig
lustig
munter
skojig
7burlesk
glättig
lekfull
ostyrig
upprymd
8animerad
skämtsam
sprallig
sprucken
tygellös
uppspelt
9dionysisk
lössläppt
skojfrisk
uppknäppt
övermodig
10backantisk
burschikos
bångstyrig
obehärskad
orgiastisk
11backanalisk
studentikos