menu dblex
4blek
dyig
5black
falsk
oklar
okysk
osund
oäkta
skämd
6belagd
daskig
lortig
murrig
ohelig
osnygg
smetig
solkig
syndig
7fläckig
grumlig
grumsig
kvalmig
melerad
orensad
oskurad
oskärad
sjuklig
smutsig
smörjig
snaskig
snuskig
8besudlad
förskämd
nedsmord
nedsölad
oborstad
otvättad
syndfull
9besmittad
fördärvad
förorenad
grådaskig
malproper
omoralisk
10infekterad
nedsmittad
nedsmutsad
oanständig
12kontaminerad
13skuldbelastad