menu dblex
3art
5kynne
lynne
manér
väsen
6profil
särart
7egenhet
särdrag
8karaktär
läggning
signatur
9skaplynne
särprägel
11temperament
12originalitet
personlighet
14individualitet