menu dblex
2ge
4viga
6inviga
ålägga
7befalla
8bestämma
förordna
tillråda
9förskriva
ordinerat
prästviga
10föreskriva
12rekommendera