menu dblex
3nät
vis
4form
lära
plan
reda
sätt
5kedja
metod
regel
skola
6helhet
regler
schema
stomme
taktik
7apparat
byggnad
diagram
komplex
ordning
politik
princip
8organism
procedur
struktur
systemet
översikt
9anordning
formation
indelning
10sammanhang
systematik
uppbyggnad
uppdelning
uppordning
11disposition
rangordning
uppläggning
12konstruktion
organisation
tankebyggnad
13planmässighet
systembolaget
systembutiken
14förfaringssätt
klassificering
klassifikation
15sammanställning
17tillvägagångssätt