menu dblex
4klar
5given
säker
6erkänd
7absolut
solklar
8uppenbar
9nödvändig
10oförneklig
11obestridlig
odisputabel
oomtvistbar
12indisputabel