menu dblex
oomtvistlig
adjektiv
obestridlig
klar
odisputabel
uppenbar
given
säker
erkänd
indisputabel
nödvändig
oförneklig
solklar
absolut
oomtvistbar

Alla synonymer går att klicka på.