menu dblex
4avig
5väckt
6frälst
neofyt
7bakfram
bakvänd
motsatt
negativ
renegat
troende
8nyfrälst
omkastad
proselyt
9avfälling
konvertit
retrograd
ömsesidig
10inverterad
pånyttfödd
överlöpare
14tillbakariktad