menu dblex
3vas
4burk
dunk
hatt
kolv
krus
kåsa
kärl
stop
växt
5kruka
lägel
panna
pokal
stäva
6behåll
bägare
flaska
sejdel
stånka
7hämtare
8bringare
9behållare
måttenhet
10gräddsnipa
11dryckeskärl
gräddsnäcka
12tillbringare