menu dblex
3ras
6anarki
putsch
9jordskred
katastrof
statskupp
10omvälvning
revolution
13statsvälvning