menu dblex
4hysa
omge
5gömma
medta
rymma
6bifoga
infoga
inrama
omgiva
skydda
stänga
7begrava
belägra
cernera
fängsla
förvara
infatta
inlägga
inringa
inrymma
medtaga
omfatta
omringa
omsluta
8avspärra
avstänga
begränsa
inspärra
instänga
inveckla
medräkna
medsända
närsluta
9inbegripa
innefatta
innehålla
involvera
10kringränna
undandölja
undangömma