menu dblex
5tolka
6återge
7omstöpa
8bearbeta
förklara
försköna
9förmildra
översätta
11parafrasera
12transkribera