menu dblex
3mån
var
4mild
mjuk
5sakta
6aktsam
varlig
7diskret
skonsam
sparsam
varsamt
8måttfull
9försiktig
omtänksam
10reserverad
11förutseende
omsorgsfull
12eftertänksam