menu dblex
4ansa
hysa
nära
5gynna
hylla
sköta
vårda
6främja
skydda
7omfatta
omhägna
uppamma
8beskydda
försvara
knäsätta
9protegera
10favorisera