menu dblex
3dra
4bära
föra
hala
köra
5segla
sända
6flytta
forsla
frakta
skeppa
skicka
7medföra
omsätta
8befordra
befrakta
förpassa
överföra
överlåta
9endossera
förflytta
omplacera
uppfordra
10fortskaffa
införpassa
överflytta
13transporteras