menu dblex
2ha
4anta
hysa
nära
omge
5famna
fatta
hylla
hålla
rymma
räkna
uppgå
uppta
6anamma
bemöta
omrama
spänna
7biträda
erkänna
infatta
inrymma
omhulda
omringa
omsluta
8behandla
innebära
knäsätta
medräkna
omspänna
9implicera
inbegripa
inberäkna
inkludera
innefatta
innehålla
innesluta
10kringränna
överflygla
11sammanfatta