menu dblex
5hålig
kupig
6buktig
ihålig
inböjd
skålig
7insänkt
urgröpt
8inbuktad
insvängd
inåtvänd
urgammal
urholkad
9fördjupad
inåtvälvd
10inåtbuktad
skålformad
skålformig